Campanie Noiembrie 2022v3op

I. REGULAMENTUL CAMPANIEI ,, TAMOS - BLACK FRIDAY 2022 ,,

Perioada campaniei: 1 noiembrie ora 00:00:01 - 14 noiembrie 2022 ora 23.59.59

 • Campania “TAMOS - BLACK FRIDAY 2022“ -“CAMPANIA“ este organizată de S.C. CONART S.A. administratorului domeniului www.tamos.ro, cu sediul în Zimnicea, Bdul. Republicii 91-95, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J34/68/2002, CUI 14495295 - “ORGANIZATOR“ atat in mediul online prin www.tamos.ro cat si in cadrul magazinelor ce isi desfasoara activitatea sub brandul TAMOS conform programului de lucru al fiecarui magazin.
 • Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Romania.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament in perioada desfaşurării Campaniei, din motive intemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.
 • Campania “TAMOS - BLACK FRIDAY 2022“ se desfasoara online pe pagina http://www.tamos.ro/black-friday.html.
 • Produsele care fac parte din campania “TAMOS - BLACK FRIDAY 2022“ se marcheaza cu iconul
 • Icon BF Op
 • Campania “TAMOS - BLACK FRIDAY 2022“ se desfasoara in limita stocurilor disponibile dar nu mai tarziu de 14 noiembrie 2022 ora 23.59.59 . Dupa expuizarea stocului unui produs , acesta se va marca ,,STOC EPUIZAT,, sau va fi dezactivat din campanie.
 • Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.
 • Prezenta campanie se desfasoara in scop comercial.
 • Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.
 • Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.
 • Orice reclamatie având ca obiect “Campania” poate fi adresata in scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisa pe mail la [email protected] in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 • Regulamentul campaniei este afisat in format digital pe site-ul Organizatorului pe toata perioada de desfasurare a Campaniei . Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.

Organizator: CONART SA

Data: 27 octombrie 2022