COLECTAREA SI PRELUCRAREA DATELOR

Temeiul colectarii si prelucrarii datelor este constituit de:

 • relatiile comerciale de tipul comerciant/cumparator, precum si de toate obligatille legale ce deriva din acest raport.
 • consimtamantul liber exprimat privind scopurile definite ale prelucrarii.

COLECTAREA DATELOR PERSONALE

Datele personale pot fi colectate sau accesate in mai multe moduri, inclusiv:

 • direct de la dumneavoastra (de exemplu, prin semnarea unui contract, completand un formular pe website sau apelandu-ne la telefon);
 • in mod automat (de exemplu, datele observate de noi atunci cand navigati pe pagina noastra de internet, www.tamos.ro– de ex., cookie-uri, IP etc.);
 • de la terte parti (de exemplu, angajatorul, reprezentantul dumneavoastra sau din surse publice precum website-ul unei companii, o cautare pe internet sau platforme de socializare precum LinkedIn, Facebook etc.).

2.1. Date furnizate direct de dumneavoastra

Putem colecta date pe care le furnizati direct. De obicei, acest lucru se va intampla cand:

 • achizitionati produsele sau serviciile noastre;
 • ne contactati prin formularele de contact de pe pagina noastra de internet, prin e-mail, prin telefon, prin chat sau prin platforme de socializare;
 • incheiati o intelegere cu noi pentru a ne furniza produse sau servicii;
 • incheiati o intelegere cu noi pentru a va furniza produse sau servicii;
 • participati la un eveniment organizat de noi;
 • va inregistrati pentru a primi comunicari de marketing din partea Tamos;
 • ne vizitati in sediul si punctele noastre de lucru.
 • ne vizitati in sediul, magazinele sau punctele noastre de lucru (de ex. prin inregistrarile video (CCTV) si jurnalele de acces in cladire);
 • comunicati cu noi (de exemplu, prin platforme sociale);
 • faceti postari publice pe platformele de socializare pe care le urmarim (de exemplu, pentru a raspunde solicitarilor privind produsele si serviciile Conart/Tamos).
 • date necesare pentru a va furniza serviciile si produsele noastre;
 • date necesare pentru a va furniza servicii de garantie;
 • date pe care ni le oferiti in formulare si contracte;
 • date despre vizitele dumneavoastra la sediile si punctele noastre de lucru;
 • date pe care ni le oferiti in apelurile telefonice;
 • date pe care ni le oferiti in email-urile pe care ni le transmiteti;
 • date pe care ni le oferiti in solicitarile prin chat pe care ni le transmiteti;
 • date despre preferintele si interesele dumneavoastra;
 • date necesare pentru a raspunde solicitarilor si sesizarilor dumneavoastra;
 • date necesare pentru gestionarea si administrarea relatiei noastre cu dumneavoastra, cu angajatorul sau reprezentantul dumneavoastra;
 • date necesare pentru achizitia de produse sau servicii;
 • date necesare pentru comercializarea sau oferirea de consultanta in legatura cu produsele sau serviciile noastre;
 • informatii despre ceea ce faceti prin activitatea dumneavoastra care are legatura cu clientii nostri, cu produsele si serviciile noastre sau cu noi.

Contractual, datele sunt prelucrate de catre parternerii nostri (furnizori de servicii ecommerce, furnizori de servicii de e-mail marketing, furnizori de servicii publicitare).

Consimtamantul dumneavoastra informat, liber, exprimat in mod clar, este acordat societatii noastre pentru:

 • marketing direct
 • informare generica privitoare la oferte si promotii
 • informare privind actualizarile de stocuri, destocari sau eliminari de stoc
 • informare asupra actualizarilor de politici de vanzare ori privind datele dumneavoastra
 • newsletter cu caracter publicitar

Datele furnizate in baza unui raport comercial vor fi stocate in conformitate cu legislatia nationala aplicabile. Datele furnizate in baza consimtamantului pentru scopurile definite mai sus vor fi prelucrate pana la momentul in care veti decide sa solicitati stergerea acestora ori sa va exercitati alt drept legal garantat. Perioada generala de retentie este de 15 ani.

DREPTURI

În conformitate cu prevederile regulamentului 2016/679/UE, în calitate de subiect de date, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în măsura în care dumneavoastră / persoana vizată ați oferit operatorului datele dumneavoastră personale. 
 • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale. Totuși, în cazul în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate prin acest drept, ori există un interes public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. 
 • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. 
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv.
 • Dreptul la ștergerea datelor ("de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail: [email protected], sau la numărul de telefon: +40.318.059.211

Acest drept nu este unul absolut și se supune reglementărilor și legilor interne din România, fiind cazuri în care acesta nu poate fi exercitat (exemplu: prelucrare de date în temei contractual și din motive economico-financiare);

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră, în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate. Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; restricționarea datelor înseamnă marcarea acestora și neutilizarea viitoare.

Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, societatea noastră și afiliații noștri nu realizează activități de profilare, în sensul regulamentului 2016/679/UE.

PARTAJAREA SI TRANSFERAREA DATELOR

In scop contractual, putem transfera date intre entitatile afliate (magazine TAMOS). Toate entitatile afiliate indeplinesc criteriile de conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE.

Partajarea datelor dumneavoastră persoanele către terți se poate realiza în principal pentru următoarele scopuri (enumerarea nu este limitativă):

- Prevenirea eventualelor acțiuni de fraudă

- Securizarea acțiunilor de tranzacționare, prelucrare plăți

- Îndeplinirea obiectivelor specifice în concordanță cu interesul legitim 

- Îndeplinirea activităților având ca obiect servicii IT (întreținere și suport), publicitate și comunicare, servicii digitale etc.

- Exprimarea expresă a consimțământului;

- Respectarea obligațiilor impuse de prevederile legale în vigoare;

- Respectarea dispozițiilor și prevederilor privind inspecțiile desfășurate de către autoritățile publice, instituții și/sau alte entități competente.

Procesul de partajare și transferare a datelor cu caracter personal are la bază principiul utilizării minime a datelor personale și depunerea de eforturi susținute pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm respectă cerințele de securitate și siguranță în prelucrarea datelor.

Toate datele personale prelucrate de către societatea noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.

TRANSFERURILE DE DATE IN AFARA UNIUNII EUROPENE 

Ca regula generala, datele personale nu vor fi transferate in afara UE. Cu toate acestea, in cazul in care este necesar transferul datelor personale catre tari din afara SEE, vom lua masurile necesare pentru a asigura nivelul de protectie si securitate adecvat in raport cu legile aplicabile, inclusiv prin introducerea unor clauze contractuale standard in contractele ce vizeaza respectivul transfer.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa în scris, la adresa Bdul. Republicii 91-95, Zimnicea printr-o cerere semnată în care să menționați solicitările dumneavoastră. Cererea poate fi înaintată și prin poșta electronică la adresa de [email protected]. De la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, detalii suplimentare la www.dataprotection.ro.

Doriți mai multe informații privitoare la Regulamentul 2016/679/UE ? Puteți accesa următoarea adresă web: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262.

Utilizarea cookie-uri

Site-ul www.tamos.ro foloseşte Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google.

Google Analytics foloseşte “cookies”, care sunt fişiere text plasate în computer, pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii îl folosesc.

Informaţiile generate de cookie-ul cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv adresa dvs. IP), vor fi transmise şi stocate de Google pe serverele din Statele Unite.

Google va folosi aceste informaţii în scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului https://www.tamos.ro, întocmirea rapoartelor de cercetare ale site-ului pentru operatorii de site şi furnizarea de alte servicii legate activitate şi de utilizarea internetului pe www.tamos.ro.

Google poate transfera aceste informaţii unor terţe părţi, în cazul în care acest lucru este solicitat prin lege, sau în cazul în care terţe părţi afectează procesul de informaţii cu privire la numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. de IP cu orice alte date deţinute de către Google.

Aveţi dreptul să refuzaţi utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare în browser-ul dvs., cu toate acestea, vă rugăm să reţineţi că, dacă realizaţi aceste setări este posibil să nu puteţi avea acces la funcţionalitatea deplină a site-ului www.tamos.ro.

Prin utilizarea acestui site web, sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale de către Google în modul şi în scopurile menţionate mai sus.